tel: 733 333 444

WILGOTNOŚCIOMIERZ HIT-3

OPIS

Prawidłowe wykonanie izolacji termicznej przy pomocy piany poliuretanowej (piany PUR) możliwe przy zachowaniu kilku ważnych zasad. Jedną z nich jest dokładne sprawdzenie podłoża, na które piana ma być aplikowana. Wielu wykonawców zaniedbuje ten fakt, jednak położenie izolacji na drewno o nieodpowiedniej wilgotoności może powodować poważne problemy, a w przypadkach szczególnych nawet doprowadzić do konieczności ponownego wykonania prac.

My zabezpieczamy Państwa przed tą groźną ewentualnością poprzez wykorzystanie urządzenia z grupy tzw. wilgotnościomierzy (higrometrów). Zadaniem urządzenia jest po prostu wykonanie pomiaru wilgotności materiału. Jako jedna z bardzo niewielu firm dysponujemy takim przyrządem. Wykorzystywanym przez wilgotnościomierzem jest urządzenie HIT-3 znanego polskiego producenta tego typu wyposażenia - firmy Tanel.

Wilgotnościomierza używamy przed każdym rozpoczęciem prac - ani Państwo, ani my nie jesteśmy zainteresowani poprawianiem, czy usuwaniem już wykonanej izolacji. Dzięki wykorzystaniu bardzo dokładnego narzędzia jakim jest higrometr HIT-3 mamy pewność, że wykonana izolacja będzie trzymać się materiału, na który została nałożona przez lata. Zaletami urządzenia są: układ kompensacji temperatury, który niweluje wpływ temperatury otoczenia na wynik pomiaru, układ wyboru gatunku drewna, który pozwala dostosować czułość i korektę pomiaru do właściwości poszczególnych gatunków drzew oraz wydane przez Okręgowy Urząd Miar w Krakowie świadectwo wzorcowania, które jednoznacznie zaświadcza o dokładnej kalibracji i poprawności pomiarów wykonywanych przy użyciu wilgotnościomierza HIT-3.

WILGOTNOŚCIOMIERZ HIT-3 - ZDJĘCIA

DANE TECHNICZNE

  • Zakres pomiarowy: 6 % - 60 % wilg. bezwzgl.
  • Rozdzielczość: 0.1 %
  • Dokładność: 1 % (w zakresie 6 - 15%); 2 % (w zakresie 16 - 28%); ok. 10 % wart. mierzonej (w zakresie 28 - 60%)
  • Zakres temperatur drewna: -10°C - 60°C
  • Liczba gatunków: 9 grup (12 gat. + 270 gat. egzotycznych)
  • Wyświetlanie wyników: wyświetlacz LCD
  • Elektrody pomiarowe: 3.5x12 mm