Kwstię wycinki drzewostanu na własnej

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
art

Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na swojej działce obarczone jest kilkoma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować zupełnie swobodnie w odniesieniu do drzewostanu.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Kwstię wycinki drzewostanu na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie zezwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest także zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej sprawy. Trzeba spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która wiążą się z dodatkowymi wydatkami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie będzie można wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze wiąże się z https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ wycinka drzew kraków 2022 niemałymi karami finansowymi

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Właściciele nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości uzyska zgodę organów administracyjnych na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew w inne miejsce.